Odstąpienie od umowy - ZWROT TOWARU

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

FORMULARZ ZWROTU

Skorzystaj z darmowych zwrotów - DARMOWE ZWROTY 

Od umowy możesz odstąpić wysyłając wraz ze zwracanym produktem formularz zwrotu, który znajdziesz w przesyłce lub możesz pobrać powyżej.

Dołączenie do przesyłki formularza zwrotu jest niezbędne w procesie odstąpienia od umowy. 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

NOVIA BLANCA (FOTO/XERO) ul. Grochowska 289, 03-842 Warszawa, tel: 888 799 766

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar musi spełniać następujące wymagania: posiadać komplet metek oraz oryginalne pudełko, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek elementów opakowania zwrot płatności zostanie pomniejszony o kwotę 20 zł. Zwrot z kilku zamówień należy wysyłać w jednej paczce. 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: zamowienia@novia-blanca.pl.

Reklamowany towar należy wysłać na adres:

NOVIA BLANCA (FOTO/XERO) ul. Grochowska 289, 03-842 Warszawa, tel: 888 799 766

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,
  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej z którą produkt został zakupiony. 

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

KOLEKCJA DREAM 

Jedwab może ulegać zabrudzeniom od mocnego makijażu. Jest to cecha wszystkich tkanin i takie zabrudzenia nie podlegają reklamacji. Wyczyszczenie jedwabnych kwiatów może okazać się niemożliwe. 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Ładowanie...