Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy - ZWROT TOWARU

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

FORMULARZ ZWROTU

Skorzystaj z darmowych zwrotów - DARMOWE ZWROTY 

Od umowy możesz odstąpić wysyłając wraz ze zwracanym produktem formularz zwrotu, który znajdziesz w przesyłce lub możesz pobrać powyżej.

Dołączenie do przesyłki formularza zwrotu jest niezbędne w procesie odstąpienia od umowy. 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

NOVIA BLANCA (FOTO/XERO) ul. Grochowska 289, 03-842 Warszawa, tel: 888 799 766

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar musi spełniać następujące wymagania: posiadać komplet metek oraz oryginalne pudełko, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek elementów opakowania zwrot płatności zostanie pomniejszony o kwotę 20zł.

Produkty wykonane z jedwabi u nie podlegają zwrotowi, gdyż jest to produkt wykonywamy na zamówienie. 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: zamowienia@novia-blanca.pl.

Reklamowany towar należy wysłać na adres:

NOVIA BLANCA (FOTO/XERO) ul. Grochowska 289, 03-842 Warszawa, tel: 888 799 766

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,
  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej z którą produkt został zakupiony. 

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.